Luật Phong Gia

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN THỦ TỤC GIAO NHẬN CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID 19

(LSVN) – Bộ Tư pháp vừa ban hành Công văn 1043/BTP-CCN ngày 05/4/2022 về việc thực hiện thủ tục giao nhận con nuôi nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19. Trong đó quy định rõ các bước thực hiện thủ tục giao nhận con nuôi nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Công văn số 698/VPCP- QHQT về việc phương án giao nhận con nuôi cho người nước ngoài trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 của Văn phòng Chính phủ ngày 27/01/2022, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế, Giao thông vận tải và Lao động, Thương Binh và Xã hội xây dựng, ban hành “Quy trình giao nhận con nuôi nước ngoài trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19” trên cơ sở các quy định tại các văn bản hiện hành để hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, cá nhân, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện. 

Cụ thể, hướng dẫn này quy định rõ quy trình giao nhận trẻ em làm con nuôi nước ngoài được thực hiện như sau:

– Bước 1: Thông báo cho người nhận con nuôi đến Việt Nam để nhận con nuôi;

– Bước 2: Trên cơ sở văn bản thông báo của Sở Tư pháp, cha mẹ nuôi nước ngoài có văn bản đề nghị hoàn tất thủ tục nuôi con nuôi nước ngoài, gửi Sở Tư pháp nơi giải quyết thủ tục cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài;

– Bước 3: Phê duyệt (bảo lãnh) danh sách cha mẹ nuôi được nhập cảnh Việt Nam để nhận con nuôi;

– Bước 4: Cấp thị thực nhập cảnh vào Việt Nam cho cha mẹ nuôi nước ngoài tại cửa khẩu;

– Bước 5: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ giao nhận con nuôi;

– Bước 6: Cha mẹ nuôi nhập cảnh Việt Nam, di chuyển nội địa tại Việt Nam, thực hiện việc tự theo dõi sức khỏe, tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 theo quy định;

– Bước 7: Tổ chức lễ giao nhận con nuôi;

– Bước 8: Thực hiện chứng nhận lãnh sự đối với các giấy tờ về nuôi con nuôi do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp, phục vụ cho việc xin cấp thị thực xuất cảnh cho trẻ em được nhận làm con nuôi;

– Bước 9: Cấp Hộ chiếu cho trẻ em được nhận làm con nuôi;

– Bước 10: Cấp thị thực xuất cảnh cho trẻ em được nhận làm con nuôi;

– Bước 11: Cấp Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài;

– Bước 12: Xuất cảnh rời Việt Nam.

Công văn cũng nên rõ, không áp dụng Bước 2, 3 và 4 đối với trường hợp cha mẹ nuôi nước ngoài thuộc diện được miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam hoặc đã có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ (thẻ thường trú, thẻ tạm trú …).

Bộ Tư pháp đề nghị UBND các tỉnh/thành phố chỉ đạo Sở Tư pháp và các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện thủ tục giao nhận trẻ em Việt Nam được giải quyết cho làm con nuôi (quy định tại Điều 37 của Luật Nuôi con nuôi) theo “Hướng dẫn quy trình giao nhận trẻ em làm con nuôi nước ngoài trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19”. 

HỒNG HẠNH

Link bài viết: https://lsvn.vn/cac-buoc-thuc-hien-thu-tuc-giao-nhan-con-nuoi-nuoc-ngoai-trong-boi-canh-dich-covid-191650496454.html