Luật Phong Gia

CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN GIA HẠN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Đối với đất có thời hạn sử dụng khi hết hạn sẽ phải gia hạn hoặc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu. Vậy, trường hợp nào thì người sử dụng đất cần gia hạn và trường hợp nào cần điều chỉnh thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận? Trong trường hợp phải gia hạn quyền sử dụng đất thì Pháp luật có quy định về việc cần gia hạn trước khi hết hạn bao lâu hay không? Hãy cùng Công ty Luật và Tư Vấn Đầu tư Quốc tế Phong Gia tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây:

1/ Trường hợp phải gia hạn quyền sử dụng đất:

Căn cứ Điều 74 Nghi định 43/2014/ NĐ- CP:

“Điều 74. Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất

1. Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này có nhu cầu gia hạn sử dụng đất thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất.

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

………………….”

Căn cứ quy định trên những trường hợp sau đây nếu có nhu cầu gia hạn sử dụng đất thì phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng:

– Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không phải là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất và có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận.

2/ Những trường hợp không phải làm thủ tục gia hạn:

Căn cứ khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/ NĐ-CP: “2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.”

Theo đó hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng theo thời hạn là 50 năm mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất (không bắt buộc phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất) gồm:

– Được giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

– Được giao đất trồng cây lâu năm.

– Được giao đất rừng sản xuất.

– Được giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

– Được giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng.

– Được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp (được Nhà nước cấp Sổ đỏ, Sổ hồng cho đất nông nghiệp mà không phải là đất có nguồn gốc được Nhà nước giao, cho thuê).

– Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền (nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thửa kế, chuyển đổi).

Tóm lại:

Không phải mọi trường hợp đều phải gia hạn sử dụng đất trước khi hết hạn 06 tháng, mà chỉ có tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế mới phải thực hiện nếu có nhu cầu gia hạn (Lưu ý: hộ gia đình, cá nhân ở đây không phải là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp).

Trong trường hợp không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất nhưng hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp có nhu cầu thì thực hiện việc xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận.

Mỹ Trâm – Phong Gia

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi thông qua thông tin dưới đây:

Công ty Luật & Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Phong Gia

•  Hotline: 093 841 6666

•  Website: phonggiagroup.com

                   phonggialawfirm.com

                   vienquoctepacific.com

•  Email: phonggiagroup@gmail.com

•  Địa chỉ: Tầng 1, số 24, đường số 37, khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh