Luật Phong Gia

CÔNG TY ĐẠI CHÚNG LÀ GÌ? HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN  CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Trong thời kỳ công nghệ phát triển, việc giao dịch chứng khoán ngày càng trở nên dễ dàng và tiếp cận được với nhiều người hơn. Theo đó, khái niệm về Công ty đại chúng ngày càng được nhiều người biết đến. Vậy, Công ty đại chúng là gì? Hồ sơ, thủ tục để được xác nhận công ty đại chúng theo quy định của pháp luật bao gồm những gì? Hãy cùng Công ty Luật & Tư vấn đầu tư quốc tế Phong Gia tìm hiểu thông qua bài viết sau đây:

1. Tổng quan về công ty đại chúng

Công ty đại chúng là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019, công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau:

– Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

– Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật Chứng khoán.

Đặc điểm của Công ty đại chúng

– Mang đầy đủ đặc điểm của công ty cổ phần. Vì công ty đại chúng cũng thuộc loại hình công ty cổ phần nên nó cũng mang các đặc điểm của công ty cổ phần như: vốn điều lệ, cổ đông, trách nhiệm tài sản, chuyển nhượng cổ phần, huy động vốn hay tư cách pháp lý.

– Về quản trị công ty, ngoài việc tuân thủ Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì công ty đại chúng còn phải tuân theo các quy định của Luật Chứng khoán và quy định khác có liên quan. Điều này nhằm tạo sự giám sát trong nội bộ công ty cũng như tạo sự kiểm soát thuận tiện từ phía Nhà nước.

– Công ty đại chúng không giới hạn về số lượng cổ đông. Chính vì vậy mà các công ty đại chúng thường có số lượng lớn và có khả năng thay đổi thường xuyên.

2. Hồ sơ, thủ tục để trở thành công ty đại chúng

Trường hợp 1: Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

Công ty cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký công ty đại chúng bao gồm:

– Giấy đăng ký công ty đại chúng;

– Điều lệ công ty;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Bản công bố thông tin về công ty đại chúng bao gồm thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, bộ máy quản lý, cơ cấu cổ đông, tài sản, tình hình tài chính và các thông tin khác;

– Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất, công ty phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;

– Danh sách cổ đông.

Sau khi đã chuẩn bị đủ hồ sơ, công ty cổ phần nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty hoàn thành việc góp vốn và có cơ cấu cổ đông đáp ứng yêu cầu.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng, đồng thời công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Trường hợp 2: Công ty cổ phần đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định. 

Công ty cổ phần thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng khi thỏa các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán năm 2019 như sau:
“1. Điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần bao gồm:

a) Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

b) Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;

c) Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

d) Tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn; trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành;

đ) Cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của tổ chức phát hành phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;

e) Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

g) Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;

h) Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;

i) Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.”

Sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, công ty cổ phần nộp báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả hoàn thành đợt chào bán của công ty cổ phần, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng, đồng thời công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trên đây là bài viết của công ty chúng tôi về công ty đại chúng và hồ sơ thủ tục để được xác nhận là công ty đại chúng. Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo, rất mong nhận được sự bình luận và góp ý từ quý vị.

Nguyệt Anh – Phong Gia Group

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công Ty Luật & Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Phong Gia