Luật Phong Gia

ĐÃ CÓ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

(LSVN) – Quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế.

Theo đó, tại Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định thuế thu nhập cá nhân, cụ thể tại Điều 2, Điều 3 có nêu cá nhân có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân. Các khoản chịu thuế thu nhập cá nhân nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản được quy định rất rõ tại Điểm 5 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định Lệ phí trước bạ, cụ thể tại các Điều 2, Điều 3, Điều 6 quy định cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định người nộp thuế có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ, nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

Cục Thuế TP. Hà Nội thực hiện quản lý thuế đối với hoạt động này theo quy định pháp luật, đồng thời tích cực tuyên truyền về các chính sách thuế liên quan để người nộp thuế biết, tuân thủ.

Ngoài ra, để đảm bảo công bằng giữa các tổ chức, cá nhân nộp thuế, tránh thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, hiện nay, cơ quan Thuế đang tích cực nghiên cứu, tham mưu với các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật về thuế liên quan đến căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và thu nhập doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, đặc biệt là nội dung quy định về hành vi trốn thuế và xử lý vi phạm đối với hành vi trốn thuế trong pháp luật hình sự và chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để người dân, doanh nghiệp được biết, thông qua các hình thức như: phát “Thư ngỏ” tại Văn phòng đăng ký đất đai và Bộ phận “Một cửa”; đăng tải các bài báo trên website của Cục Thuế, phóng sự tuyên truyền, thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin xã hội (Facebook, Zalo,… ); tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, cổng thông tin điện tử quận/huyện/thị xã…

Đặc biệt, cơ quan thuế chủ động phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn: tuyên truyền, hướng dẫn người dân kê khai đúng thực tế giá mua bán trong các giao dịch chuyển nhượng bất động sản (Ngày 22/03/2022, Sở Tư pháp có văn bản số 653/STP-BTTP gửi Hội Công chứng viên TP. Hà Nội và các tổ chức trên địa bàn thành phố về việc tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định về công chứng hợp đồng, giao dịch nhằm chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản).

Mặt khác cơ quan thuế sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, tham mưu, báo cáo UBND thành phố xây dựng Bảng giá đất sát với giá đất phổ biến trên thị trường.

Sẽ xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm

Hàng năm, ngành Thuế xây dựng kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra phát hiện các hành vi trốn thuế, gian lận thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản, thực hiện ấn định thuế, truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Thuế thực hiện xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

Đối với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm, cơ quan Thuế sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền về điều tra theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 để xử lý nghiêm đối với hành vi trốn thuế theo pháp luật hình sự và các pháp luật khác có liên quan.

Khuyến nghị của Cục Thuế TP. Hà Nội

Cục Thuế TP. Hà Nội khuyến nghị người dân và doanh nghiệp khi phát sinh các giao dịch chuyển nhượng bất động sản cần kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ giá thực tế chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng chuyển nhượng cũng như trên hồ sơ khai thuế, phí để bảo vệ chính quyền lợi của bản thân.

Trường hợp khi chuyển nhượng bất động sản đã kê khai sai giá trên hợp đồng chuyển nhượng mà chưa làm thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mới thì người nộp thuế đề nghị với cơ quan công chứng hủy hồ sơ công chứng cũ và lập hồ sơ công chứng mới phản ánh đúng giá trị thực tế giao dịch.

Trường hợp người nộp thuế đã kê khai giá chuyển nhượng bất động sản thấp hơn thực tế phát sinh, vì lý do nào đó không điều chỉnh được trên hợp đồng chuyển nhượng đã công chứng, Cục Thuế TP. Hà Nội đề nghị Người nộp thuế chủ động liên hệ với cơ quan Thuế trên địa bàn nơi có bất động sản chuyển nhượng để kê khai điều chỉnh bổ sung nghĩa vụ thuế, phí có liên quan.

Đây chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ chính quyền lợi của bản thân tránh khỏi các nội dung pháp lý phát sinh trong quá trình sử dụng bất động sản như: khi khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo, đền bù, và các tình huống pháp lý khác. Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc liên quan đến chính sách thuế, doanh nghiệp và người nộp thuế liên hệ cơ quan Thuế nơi có bất động sản chuyển nhượng để được hướng dẫn giải đáp.

Với mục tiêu xây dựng cơ quan thuế Văn hóa – Hiện đại, đội ngũ cán bộ công chức Thuế “Chuyên nghiệp – Liêm chính”, Cục Thuế TP. Hà Nội đã, đang tạo điều kiện tốt nhất để Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

DUY ANH

Link bài viết: https://lsvn.vn/da-co-quy-dinh-ve-quan-ly-thue-doi-voi-hoat-dong-chuyen-nhuong-bat-dong-san1648433934.html