Luật Phong Gia

ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẦU TƯ SỬA ĐỔI: VỀ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP 

Hiện nay, Luật Đầu tư 2020 đã chính thức có hiệu lực thi hành, quy định rất rõ ràng về việc các nhà đầu tư nước ngoài muốn góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế tại Việt Nam. Trong trường hợp này các tổ chức kinh tế Việt Nam được hiểu là công ty có 100% vốn Việt Nam hoặc công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài được hiểu theo Luật đầu tư 2020 là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Căn cứ vào điều 25, Luật Đầu tư 2020 thì nhà đầu tư được góp vốn vào tổ chức kinh tế sau: Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần; Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này. Ngoài ra, nhà đầu tư mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây: Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông; Mua phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn; Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh; Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

Qua đây, có thể thấy rằng nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty cổ phần bằng cách mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần. Còn đối với các công ty như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh thì có thể góp vốn thêm để tăng vốn điều lệ công ty. Trường hợp này doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài muốn mua cổ phần công ty cổ phần thì phải mua từ công ty hoặc cổ đông. Nếu muốn mua phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn thì mua từ thành viên công ty, mua phần vốn góp của công ty hợp danh thì mua từ thành viên góp vốn.

Quy định, điều kiện đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Căn cứ vào bảng so sánh thì có thể thấy được so với Luật Đầu tư 2014 thì Luật đầu tư 2020 đã có sự bổ sung chỉnh chu hơn, quy định rõ về điều kiện nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng ở điểm a, khoản 2, điều 24 về điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật này; ở điểm b, khoản 3, điều 24 về đảm bảo quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật này; ngoài ra ở điểm c, khoản 2, điều 24 quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển. Qua quy định này có thể thấy được sự chặt chẽ hơn của Luật mới, nếu trong Điều 24, Luật Đầu tư 2014 quy định nhà đầu tư nước ngoài muốn thực hiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần góp vốn của tổ chức kinh tế Việt Nam chỉ cần đáp ứng điều kiện về hình thức, điều kiện về thủ tục góp vốn, mua cổ phần, mua phần góp vốn mà không cần đáp ứng thêm bất kỳ điều kiện nào nữa. Nhưng trong Luật Đầu tư 2020, ngoài việc đáp ứng điều kiện như trên thì còn phải đáp ứng các điều kiện đặc biệt được quy định tại điểm a,b,c khoản 2, Điều 24.

 Luật Đầu tư 2020 Luật Đầu tư 2014
1Khoản 2, Điều 24Điều 24. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp 1… 2…Việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các quy định, điều kiện sau đây: a) Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật này; b) Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật này; c) Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.    Được sửa đổiĐiều 24. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế 1… 2. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 của Luật này.
2Điều 25Điều 25. Hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp   1. Nhà đầu tư được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây: a) Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần; b) Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; c) Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này. 2. Nhà đầu tư mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây: a) Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông; b) Mua phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn; c) Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh; d) Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này.  Được sửa đổiĐiều 25. Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế   1. Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây: a) Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần; b) Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; c) Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này. 2. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây: a) Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông; b) Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn; c) Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh; d) Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này. 3. Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo các hình thức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật này.  

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công Ty Luật & Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Phong Gia

  • Địa chỉ: Tầng 1, số 24, đường số 37, khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline: 093 841 6666
  • Website: phonggiagroup.com   

          phonggialawfirm.com

          vienquoctepacific.com

Fanpage: Công Ty Luật & Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Phong Gia