Luật Phong Gia

LÀM VIỆC TẠI NHIỀU NƠI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC NHƯ THẾ NÀO?

Việc tham gia bảo hiểm xã hội không những đảm bảo an sinh xã hội mà còn giúp người dân có thêm một phao cứu sinh khi gặp khó khăn và an tâm khi về già. Tuy nhiên, không phải ai tham gia bảo hiểm xã hội cũng hiểu được bảo hiểm xã hội bao gồm những chế độ nào, khi người lao động làm việc cùng lúc tại nhiều doanh nghiệp thì việc đóng bảo hiểm xã hội được thực hiện như thế nào, hãy cùng Công ty Luật Phong Gia tìm hiểu thông qua bài viết sau:

CÁC CHẾ ĐỘ VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐÓNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI

Các chế độ của bảo hiểm xã hội

Có hai loại bảo hiểm xã hội là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ bao gồm các chế độ:

 • Ốm đau;
 • Thai sản;
 • Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Hưu trí;
 • Tử tuất.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm chế độ:

 • Hưu trí;
 • Tử tuất.

Đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, cả người lao động và người sử dụng lao động đều phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm:

Người lao động Việt Nam:

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
 • Cán bộ, công chức, viên chức;
 • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
 • Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
 • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Người lao động nước ngoài: từ ngày 01/12/2018, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác;
 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

CÁCH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI NHIỀU NƠI

Theo khoản 4 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Bảo hiểm xã hội được đóng dựa theo tỷ lệ nhất định được tính trên cơ sở tiền lương của người lao động, đây không chỉ là trách nhiệm của người lao động mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp. Trên thực tế hiện nay, có người lao động làm việc cùng lúc nhiều doanh nghiệp, do đó, cần xác định được hợp đồng lao động nào được giao kết đầu tiên để biết được doanh nghiệp nào sẽ có nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho người lao động đó.

Hợp đồng lao động đầu tiên không phải được xác định theo khoảng thời gian mà xét trên thời điểm xác lập các quan hệ lao động hiện có của người lao động. Khi “hợp đồng lao động đầu tiên” chấm dứt hoặc thay đổi dẫn đến người sử dụng lao động và người lao động không còn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội nữa thì trách nhiệm đóng bảo hiểm sẽ chuyển sang cho hợp đồng lao động kế tiếp. Lúc này, hợp đồng lao động kế tiếp sẽ được xem là hợp đồng lao động đầu tiên theo luật định.

Trên đây là bài tư vấn của công ty chúng tôi về Cách đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc tại nhiều doanh nghiệp. Bài viết mang tính chất tham khảo tại thời điểm viết bài, tùy vào thời điểm cũng như đối tượng mà quy định trên có thể thay đổi. Trong trường hợp cần tư vấn sâu hơn về cách thức đóng bảo hiểm xã hội, mức đóng bảo hiểm xã hội, quyền lợi người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội, vui lòng liên hệ với Công ty Luật Phong Gia. Công ty Luật Phong Gia cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, bảo vệ tối đa quyền lợi của người lao động và doanh nghiệp, tránh các rủi ro pháp lý có thể diễn ra.

Nguyệt Anh – Phong Gia Group

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công Ty Luật TNHH MTV Phong Gia