Luật Phong Gia

LƯU Ý VỀ CHỦ THỂ KHI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Hợp đồng nói chung là sự thỏa thuận giữa các bên về việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ. Chủ thể là một trong những điều kiện quan trọng để xác định hiệu lực của hợp đồng. Tùy từng loại hợp đồng mà điều kiện về chủ thể tham gia giao kết hợp đồng sẽ khác nhau nhưng tất cả đều phải đáp ứng điều kiện cơ bản. Trong bài viết này, Công ty luật Phong Gia cùng Quý Khách hàng quan tâm đi tìm hiểu về điều kiện cơ bản của chủ thể khi tham gia giao kết hợp đồng. 

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về điều kiện chủ thể tham gia giao kết hợp đồng như sau: “Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập”.

Theo đó, cá nhân, tổ chức tham gia giao kết hợp đồng phải có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi phù hợp với từng loại hợp đồng.

CHỦ THỂ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LÀ CÁ NHÂN

Để có thể tham gia giao kết hợp đồng, cá nhân phải có năng lực chủ thể. Năng lực chủ thể của cá nhân bao gồm: năng lực pháp luật và năng lực hành vi.

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự (Điều 16 Bộ luật Dân sự năm 2015). Nội dung năng lực pháp luật dân sự bao gồm:

  • Quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản;
  • Quyền sở hữu, quyền thừa kế và quyền khác đối với tài sản;
  • Quyền tham gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó.

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự (Điều 19 Bộ luật Dân sự năm 2015). Thông thường, người từ đủ 18 tuổi là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ một số trường hợp: Người mất năng lực hành vi dân sự; Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi.

Như vậy, đối với các hợp đồng mua bán hàng hoá thông thường thì người từ đủ 18 tuổi trở lên có thể tham gia giao kết hợp đồng. Đối với người dưới 18 tuổi, tùy từng loại hợp đồng mà cho phép người dưới 18 tuổi có thể tự mình tham gia giao kết; một số loại hợp đồng thì người trên 18 tuổi nhưng cũng không đủ điều kiện tham gia giao kết.

Người dưới 18 tuổi tham gia giao kết hợp đồng thường phải có người đại diện hợp pháp hoặc người giám hộ đồng ý hoặc thực hiện trên sự đồng ý của người dưới 18 tuổi.

CHỦ THỂ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LÀ PHÁP NHÂN

Tương tự như pháp nhân, năng lực chủ thể của pháp nhân cũng bao gồm năng lực pháp luật và năng lực hành vi.

Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân là khả năng của pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ dân sự (Điều 86 Bộ luật dân sự). Một tổ chức được coi là pháp nhân khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 74 Bộ luật Dân sự năm 2015:

  • Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;
  • Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;
  • Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
  • Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Khi tổ chức tham gia giao kết hợp đồng phải thông qua người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó. Do đó, chủ thể giao kết hợp đồng của pháp nhân vừa phải đáp ứng điều kiện đối với cá nhân lại phải là người đại diện hợp pháp của tổ chức (hoặc người đại diện theo ủy quyền).

Tuy nhiên, đối với từng loại hợp đồng có các điều kiện khác đối với chủ thể tham gia giao kết thì các chủ thể cũng phải đáp ứng các điều kiện đó như điều kiện về chuyên môn, khả năng lao động,…

Trên đây là tư vấn của Công ty luật Phong Gia, Quý khách hàng có thắc mắc hoặc cần tư vấn các vấn đề về nội dung hợp đồng, tư vấn để giao kết hợp đồng đúng quy định pháp luật, hạn chế rủi ro, tránh các tranh chấp, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty Luật Phong Gia qua thông tin sau: 

Công Ty Luật TNHH MTV Phong Gia

•      Địa chỉ: Tầng 1, số 24, đường số 37, khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

•      Hotline: 0975 030 248 hoặc 028 6272 6666

•      Website: phonggiagroup.com       phonggialawfirm.com        ilep.com.vn

•      Email: phonggiagroup@gmail.com •          Fanpage: Công Ty Luật & Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Phong Gia