Luật Phong Gia

MANG THAI HỘ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Trong thực tế cuộc sống, các trường hợp vô sinh hiếm muộn xảy ra ngày càng nhiều và có nguy cơ tăng cao tại nhiều Quốc gia trên Thế giới trong đó có Việt Nam. Như chúng ta được biết tình trạng vô sinh hiếm muộn dẫn đến nhiều hậu quả nặng nề về mặt tình cảm vợ chồng. Bên cạnh gánh nặng về chi phí theo đuổi chữa trị mà còn dẫn đến rạn nứt về mặt tình cảm, đè nặng tâm lý của các thành viên trong gia đình là một trong những nguyên nhân dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Bởi lẽ con cái luôn là mong muốn của bất kỳ cặp vợ chồng nào nhưng vì nhiều nguyên nhân mà họ không thể thực hiện được thiên chức đó nên xuất phát từ mục đích nhân đạo, Pháp luật Việt Nam đã cho phép việc mang thai hộ. Để hiểu rõ hơn Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về vấn đề này, hãy cùng Công ty Luật và Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Phong Gia tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây:

1. Quy định về mục đích của việc mang thai hộ: 

– Khoản 22 Điều 3 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 (Luật HNGĐ 2014): “Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai để người này mang thai và sinh con”.

– Khoản 23 Điều 3 Luật HNGĐ 2014: “Mang thai hộ vì mục đích thương mại là việc một người phụ nữ mang thai cho người khác bằng việc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để được hưởng lợi về kinh tế hoặc lợi ích khác”.

 Như vậy, theo quy định trên, việc phân biệt giữa mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và mang thai hộ vì mục đích thương mại là việc các bên có hay không có các thỏa thuận liên quan đến việc mang thai hộ sẽ được hưởng lợi ích kinh tế hoặc lợi ích khác. Nói một cách khác thì việc mang thai hộ không có yếu tố vật chất thì có thể gọi là “mang thai hộ không vì mục đích thương mại”. Tuy nhiên, trên thực tiễn để xác định vấn đề này không đơn giản bởi pháp luật khó có thể kiểm soát được các vấn đề phát sinh.

– Cấm hành vi “thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại” (điểm g khoản 2 Điều 5 Luật HNGĐ 2014). Như vậy, Việt Nam chỉ cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, nghiêm cấm việc mang thai hộ vì mục đích thương mại.

2. Điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (Điều 95 Luật HNGĐ 2014):

– Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản (khoản 1).

– Điều kiện với bên nhờ mang thai hộ (khoản 2)

+ Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản;

+ Vợ chồng đang không có con chung;

+ Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

– Điều kiện với người được nhờ mang thai hộ (khoản 3):

+ Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ;

+ Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần;

+ Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ;

+ Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng;

+ Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

– Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo không được trái với quy định của pháp luật về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (khoản 4).

3. Thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (Điều 96 Luật HNGĐ 2014):

– Thỏa thuận về việc mang thai hộ phải được lập thành văn bản có công chứng. Trong trường hợp vợ chồng bên nhờ mang thai hộ ủy quyền cho nhau hoặc vợ chồng bên mang thai hộ ủy quyền cho nhau về việc thỏa thuận thì việc ủy quyền phải lập thành văn bản có công chứng. Việc ủy quyền cho người thứ ba không có giá trị pháp lý.

– Trong trường hợp thỏa thuận về mang thai hộ giữa bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ được lập cùng với thỏa thuận giữa họ với cơ sở y tế thực hiện việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì thỏa thuận này phải có xác nhận của người có thẩm quyền của cơ sở y tế này.

– Thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa các bên phải có các nội dung cơ bản sau đây: a) Thông tin đầy đủ về bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ theo các điều kiện có liên quan quy định tại Điều 95 của Luật này; b) Cam kết thực hiện các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 97 và Điều 98 của Luật này; c) Việc giải quyết hậu quả trong trường hợp có tai biến sản khoa; hỗ trợ để bảo đảm sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ trong thời gian mang thai và sinh con, việc nhận con của bên nhờ mang thai hộ, quyền và nghĩa vụ của hai bên đối với con trong trường hợp con chưa được giao cho bên nhờ mang thai hộ và các quyền, nghĩa vụ khác có liên quan; d) Trách nhiệm dân sự trong trường hợp một hoặc cả hai bên vi phạm cam kết theo thỏa thuận.

4. Quyền và nghĩa vụ của bên mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (Điều 97 Luật HNGĐ 2014):

– Người mang thai hộ, chồng của người mang thai hộ có quyền, nghĩa vụ như cha mẹ trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc, nuôi dưỡng con cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ; phải giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ.

– Người mang thai hộ phải tuân thủ quy định về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị các bất thường, dị tật của bào thai theo quy định của Bộ Y tế.

– Người mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ. Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày. Việc sinh con do mang thai hộ không tính vào số con theo chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

– Bên mang thai hộ có quyền yêu cầu bên nhờ mang thai hộ thực hiện việc hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Trong trường hợp vì lý do tính mạng, sức khỏe của mình hoặc sự phát triển của thai nhi, người mang thai hộ có quyền quyết định về số lượng bào thai, việc tiếp tục hay không tiếp tục mang thai phù hợp với quy định của pháp luật về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

– Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ từ chối nhận con thì bên mang thai hộ có quyền yêu cầu Tòa án buộc bên nhờ mang thai hộ nhận con.

5. Quyền và nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (Điều 98 Luật HNGĐ 2014):

– Bên nhờ mang thai hộ có nghĩa vụ chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản theo quy định của Bộ Y tế.

– Quyền, nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đối với con phát sinh kể từ thời điểm con được sinh ra. Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

– Bên nhờ mang thai hộ không được từ chối nhận con. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ chậm nhận con hoặc vi phạm nghĩa vụ về nuôi dưỡng, chăm sóc con thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con theo quy định của Luật này và bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan; nếu gây thiệt hại cho bên mang thai hộ thì phải bồi thường. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ chết thì con được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật đối với di sản của bên nhờ mang thai hộ.

– Giữa con sinh ra từ việc mang thai hộ với các thành viên khác của gia đình bên nhờ mang thai hộ có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và luật khác có liên quan.

– Trong trường hợp bên mang thai hộ từ chối giao con thì bên nhờ mang thai hộ có quyền yêu cầu Tòa án buộc bên mang thai hộ giao con.

6. Giải quyết tranh chấp liên quan đến việc sinh con bằng mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (Điều 99 Luật HNGĐ 2014):

– Tòa án là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về sinh con bằng mang thai hộ.

– Trong trường hợp chưa giao đứa trẻ mà cả hai vợ chồng bên nhờ mang thai hộ chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì bên mang thai hộ có quyền nhận nuôi đứa trẻ; nếu bên mang thai hộ không nhận nuôi đứa trẻ thì việc giám hộ và cấp dưỡng đối với đứa trẻ được thực hiện theo quy định của Luật này và Bộ luật dân sự.

Mỹ Trâm – Phong Gia Group

Trên đây là những thông tin liên quan đến vấn đề Mang thai hộ theo quy định của Luật HNGĐ 2014, nếu có bất kỳ thắc mắc vào vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua:

Công ty Luật & Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Phong Gia

•          Hotline: 093 841 6666

•          Website: phonggiagroup.com phonggialawfirm.com     vienquoctepacific.com

•          Email: phonggiagroup@gmail.com

•          Địa chỉ: Tầng 1, số 24, đường số 37, khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh