Luật Phong Gia

MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

Ngày nay, các hoạt động kinh doanh nói chung và kinh doanh quốc tế nói riêng ngày càng mở rộng. Trong đó, mua bán hàng hóa là một giao dịch phổ biến hiện nay, ở quy mô quốc tế đây chính là quá trình trao đổi hàng hóa giữa các nước thông qua hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu. Chính vì thế, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế ngày càng thông dụng trong thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên cơ sở các điều khoản mà các bên tham gia ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế thỏa thuận trong hợp đồng về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên thì thực tiễn vẫn còn có một số tranh chấp xảy ra bởi lẽ các quy định pháp lí quốc tế cũng như pháp luật của một số quốc gia (trong đó có Việt Nam) không hề có quy định nào ràng buộc các điều khoản tối thiểu phải có trong hợp đồng. Chính vì thế các bên cần phải thống nhất các điều khoản cơ bản và quan trọng nhất để ràng buộc giữa hai bên. Sau đây là một số lưu ý có thể tham khảo về việc khi thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế:

 1. Điều khoản về hàng hóa:

– Phải xác định rõ được đối tượng hàng hóa trong hợp đồng mua bán đó là gì, tên hàng được quy định ở nhiều cách thức như tên thông thường, tên thương mại, tên khoa học cùng với đó là địa chỉ cụ thể nơi sản xuất ra hàng hóa đó nhằm giúp các bên phân biệt rõ với sản phẩm khác, tránh được các yếu tố có thể dẫn đến tranh chấp sau này.

 • Điều khoản về số lương, trọng lượng:

Khi quy định về số lượng, các bên giao kết hợp đồng cần lưu ý là phải có sự thống nhất về đơn vị tính số lượng của hàng hóa. Bởi lẽ trong kinh doanh quốc tế, người ta áp dụng nhiều loại hệ thống đo lường khác nhau như đơn vị đo chiều dài, đơn vị đo diện tích..

Đối với trọng lượng, người ta có thể xác định trọng lượng theo trọng lượng cả bì, trọng lượng tịnh hoặc trọng lượng thương mại…

=> Đây là điều khoản quan trọng, vì căn cứ vào đó để xác định việc giao thừa hay thiếu hàng hóa

 • Điều khoản chất lượng: xác định rõ quy cách của hàng hóa qua việc mô tả cụ thể: màu sắc, hình dạng, kích thước, mẫu mã như thế nào. Khi soan thảo hợp đồng cần chú ý xác định rõ việc kiểm tra chất lượng hàng hóa ở đâu
 • Điều khoản về giá cả hàng hóa:

– Quy định về đồng dùng để tiền tính giá: điều khoản này do hai bên thoả thuận.

– Quy định phương pháp xác định giá:

+ Giá xác định ngay: quy định vào lúc ký kết hợp đồng

+ Giá xác định sau: giá được xác định trong lúc thực hiện hợp đồng.

+ Giá có thể xem xét lại là giá quy định trong hợp đồng nhưng có thể được xem xét lại nếu vào lúc giao hàng, hàng hóa có sự biến động đến một mức nhất định.

+ Giá di động hay giá trượt là giá cả được tính toán khi thực hiện hợp đồng trên cơ sở giá quy định ban đầu có tính đến những biến động về chi phí sản xuất trong kỳ thực hiện hợp đồng.

 • Điều khoản về thanh toán:

– Phương thức thanh toán: có thể là thư chứng từ (L/C) hay là bằng tiền mặt, chuyển khoản, séc hay các phương thức khác.

– Thời hạn thanh toán: thời hạn thanh toán có thể là trước hoặc là sau khi giao hàng và cũng có thể là ngay trong lúc giao hàng, các bên nên quy định cụ thể thời hạn thanh toán bằng ngày tháng năm.

 • Điều khoản về giao hàng:

Ở điều khoản này các bên có thể sử dụng INCOTERMS 2010 (bản mới nhất) và chọn lấy một điều kiện giao hàng phù hợp để làm căn cứ xác định quy tắc giao và nhận hàng một cách chi tiết, INCOTERMS 2010 cũng đã quy định rõ các thông tin sau đây:

– Phương thức giao hàng

– Địa điểm giao, nhận hàng 

– Quy định nghĩa vụ của người mua và người bán trong các hoạt động liên quan đến hàng hoá như: phân chia chi phí, chuyển giao rủi ro hàng hoá,…

 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp:

– Các bên có thể thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp tại tòa án của một quốc gia nào đó hoặc là giải quyết ở trọng tài thương mại quốc tế.

 • Điều khoản về luật áp dụng:

–  Các bên có thể thỏa thuận với nhau về việc sự dụng các văn bản luật thương mại quốc tế như CISG (Công ước Viên năm 1980) hay hợp đồng mẫu PICC và những văn bản khác.

Bài viết có tham khảo và sửa đổi từ trang DTD & ASSOCIATES 

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Công ty Luật & Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Phong Gia

 • Hotline: 093 841 6666
 • Website: phonggiagroup.com. phonggialawfirm.com.  vienquoctepacific.com
 • Email: phonggiagroup@gmail.com
 • Địa chỉ: Tầng 1, số 24, đường số 37, khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Fanpage:Công Ty Luật & Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Phong Gia