CÔNG TY LUẬT PHONG GIA TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

CÔNG TY LUẬT PHONG GIA TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH 1. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Thực tập sinh 2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Viết bài viết pháp lý và tham gia tư vấn pháp lý qua Website, Fanpage của Công ty và các nền tảng mạng xã hội khác; Nghiên cứu các vấn đề pháp […]

CÔNG TY LUẬT PHONG GIA TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

CÔNG TY LUẬT PHONG GIA TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH 1. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Thực tập sinh 2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Viết bài viết pháp lý và tham gia tư vấn pháp lý qua Website, Fanpage của Công ty và các nền tảng mạng xã hội khác; Nghiên cứu các vấn đề pháp […]