Luật Phong Gia

NHỮNG NGÀY NGHỈ HƯỞNG NGUYÊN LƯƠNG TRONG NĂM VÀ TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG NGÀY NGHỈ, LỄ, TẾT

Việt Nam là một nước có nguồn nhân lực dồi dào, tính đến hết quý IV năm 2021, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ở Việt Nam là 50,7 triệu người. Tuy nhiên, không phải người lao động nào cũng hiểu rõ được các quy định pháp luật về ngày nghỉ trong năm và tiền lương làm việc vào ngày nghỉ, lễ, tết. Để đảm bảo lợi ích của mình khi tham gia vào thị trường lao động, hãy cùng Công Ty Luật & Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Phong Gia tìm hiểu các quy định pháp luật về vấn đề này thông qua bài viết sau:

1. Những ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong năm

Ngày nghỉ hằng năm (Nghỉ phép)

Theo quy định mới, từ năm 2021, người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường; 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Cứ đủ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động tăng thêm tương ứng 1 ngày.

Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Ngày nghỉ lễ, tết

Bên cạnh ngày nghỉ hằng năm, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày Lễ, Tết sau đây: Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1-1 dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30-4 dương lịch); Ngày Quốc tế lao động, 1 ngày (ngày 1-5 dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2-9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10-3 âm lịch).

Nghỉ việc riêng

Người lao động được nghỉ viêc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong các trường hợp sau đây:

– Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

– Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

– Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

Ngoài ra, mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày.

2. Tiền lương làm thêm giờ, làm trong ngày nghỉ, lễ, tết

Khi người lao động phải đi làm trong ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết được coi là làm thêm giờ. Theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019 thì tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm được tính như sau:

– Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau: Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; Vào ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

– Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

– Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ Lễ, Tết.

Công thức tính tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm được quy định cụ thể tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện và quan hệ lao động.

Nguồn tham khảo: Cổng thông tin điện tử Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nguyệt Anh – Phong Gia Group

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề những ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong năm và tiền lương của người lao động làm việc trong nhày nghỉ, lễ, tết. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công Ty Luật & Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Phong Gia