Luật Phong Gia

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Trong xu thế hội nhập toàn cầu ngày nay, Việt Nam là một trong các quốc gia đang phát triển với khao khát đưa hình ảnh Việt Nam ra gần hơn với thị trường thế giới nhằm mục đích tiếp cận các nền văn hóa kinh doanh của thế giới. Các hoạt động đầu tư ra nước ngoài là một trong những cơ hội mà các nhà đầu tư Việt Nam đang tìm kiếm và khai thác để phát triển kinh doanh ra thị trường nước ngoài. 

Dựa vào mục đích đầu tư, vốn đầu tư và các cơ chế hoạt động, các chính sách đặc biệt khác để xác định dự ánđầu tư có cần xin chấp thuận chủ trương của Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ hay không. Trường hợp thuộc dự án xin chấp thuận thì phải thực hiện xin chấp thuận trước khi xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Đối với những dự án không thuộc trường hợp phải xin chấp thuận thì doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vậy để cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 bao gồm:

  • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
  • Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật Đầu tư năm 2020;
  • Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép theo quy định tại khoản 3 Điều 60 của Luật Đầu tư năm 2020;
  • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước.
  • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ đối với dự án cần Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.
  • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình Chính phủ đối với dự án cần Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.
  • Chậm nhất là 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội.

Bước 3: Cấp Giấy phép đầu tư ra nước ngoài hoặc từ chối (cần có văn bản và nêu lí do)

Bước 4: Đăng ký giao dịch ngoại hối để thực hiện chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài.

Trên đây là quy định về trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài. Ngoài ra, các nhà đầu tư Việt Nam muốn đầu tư ra nước ngoài cần tìm hiểu và nghiên cứu kỹ về hồ sơ để việc được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài được thuận tiện và nhanh chóng nhất. 

Thu Thảo- Phong Gia Group

Mọi thắc mắc và các vấn đề khác cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ:

Công Ty Luật & Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Phong Gia

Địa chỉ: Tầng 1, số 24, đường số 37, khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0975 030 248 hoặc 028 6272 6666

Website: phonggiagroup.com       phonggialawfirm.com        ilep.com.vn

Email: phonggiagroup@gmail.com

Fanpage: Công Ty Luật & Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Phong Gia