DỊCH COVID-19 VÀ SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

1. Thế nào là sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật? Theo quy định tại khoản 1 Điều 156 Bộ luật dân sự năm 2015 (BLDS năm 2015): “Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc […]