Luật Phong Gia

THỦ TỤC YÊU CẦU TÒA ÁN TUYÊN BỐ CÁ NHÂN MẤT TÍCH

Điều kiện để được tuyên bố mất tích

Theo khoản 1 Điều 68 Bộ luật dân sự năm 2015, điều kiện để được Tòa án tuyên bố mất tích được quy định như sau:

Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích. 

Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

Trình tự thủ tục để tuyên bố một người mất tích

Việc yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích được thực hiện theo trình tự và thủ tục sau:

Người có quyền và lợi ích liên quan nộp đơn yêu cầu tuyên bố mất tích

Theo quy định tại Điều 387 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, để yêu cầu tuyên bố một người mất tích thì người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án nơi người bị yêu cầu tuyên bố mất tích cư trú.

Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đã biệt tích 02 năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hoặc đã chết và chứng minh cho việc người yêu cầu đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm; trường hợp trước đó đã có quyết định của Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú thì phải có bản sao quyết định đó.

Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích, Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. 

Trường hợp trong thời hạn thông báo, nếu người bị yêu cầu tuyên bố mất tích trở về và yêu cầu Tòa án đình chỉ việc xét đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích thì Tòa án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu.

Tòa án ra quyết định tuyên bố mất tích

Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định tuyên bố một người mất tích; trường hợp có yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích đó và được chấp nhận thì trong quyết định tuyên bố một người mất tích, Tòa án còn phải quyết định áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người đó theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.

Hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích

Theo quy định tại Điều 390 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích trong các trường hợp người bị Tòa án tuyên bố mất tích trở về hoặc người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích theo quy định của Bộ luật dân sự.

Đối với trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích, trong đó phải quyết định về hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích.

Võ Công Dương – Phong Gia Group

Trên đây là nội dung bài viết về THỦ TỤC YÊU CẦU TÒA ÁN TUYÊN BỐ CÁ NHÂN MẤT TÍCH. Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo. Tùy từng trường hợp và thời điểm khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Xin cảm ơn Quý khách đã quan tâm theo dõi.

Thông tin liên hệ Công Ty Luật & Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Phong Gia

  • Địa chỉ: Tầng 1, số 24, đường số 37, khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline: 093 841 6666
  • Website: phonggiagroup.com     phonggialawfirm.com    vienquoctepacific.com
  • Email: phonggiagroup@gmail.com
  • Fanpage: Công Ty Luật & Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Phong Gia