Luật Phong Gia

TÌM HIỂU VỀ HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ

Đại lý thương mại là một trong những hình thức trung gian thương mại đem lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc mở rộng tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ của thương nhân trên thị trường. Việc giao kết hợp đồng đại lý cũng đang diễn ra ngày càng phổ biến hơn tuy nhiên không phải ai cũng hiểu thế nào là hợp đồng đại lý, cũng như các vấn đề khác liên quan đến loại hợp đồng này. Công ty Luật Phong Gia sẽ cùng bạn tìm hiểu về hợp đồng đại lý thông qua bài viết dưới đây:

Hợp đồng đại lý là gì?

Hợp đồng đại lý là sự thỏa thuận giữa bên giao đại lý và bên đại lý về việc bên đại lý nhân danh mình mua hoặc bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

Chủ thể trong hợp đồng đại lý

Bên giao đại lý là thương nhân giao hàng hóa cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua hoặc là thương nhân uỷ quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý cung ứng dịch vụ.
Bên đại lý là thương nhân nhận hàng hoá để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận uỷ quyền cung ứng dịch vụ.
Lưu ý: Bên giao đại lý và bên đại lý đều là thương nhân.

Hình thức của hợp đồng đại lý

Căn cứ quy định tại Điều 168 Luật Thương mại 2005 (“LTM 2005”), hợp đồng đại lý phải được lập thành văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng đại lý

Quyền và nghĩa vụ của bên giao đại lý
– Thứ nhất, quyền của bên giao đại lý được quy định tại Điều 172 LTM 2005, theo đó trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các quyền sau đây:

 • Ấn định giá mua, giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ đại lý cho khách hàng;
 • Ấn định giá giao đại lý;
 • Yêu cầu bên đại lý thực hiện biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật;
 • Yêu cầu bên đại lý thanh toán tiền hoặc giao hàng theo hợp đồng đại lý;
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên đại lý.

– Thứ hai, nghĩa vụ của bên giao đại lý được quy định tại Điều 173 LTM 2005, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các nghĩa vụ sau đây:

 • Hướng dẫn, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho bên đại lý thực hiện hợp đồng đại lý;
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ;
 • Trả thù lao và các chi phí hợp lý khác cho bên đại lý;
 • Hoàn trả cho bên đại lý tài sản của bên đại lý dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;
 • Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên đại lý, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra.

Quyền và nghĩa vụ của bên đại lý
– Thứ nhất, quyền của bên đại lý được quy định tại điều 174 Luật Thương mại 2005, trong trường hợp các bên không có thỏa thuận khác, bên đại lý có các quyền:

 • Giao kết hợp đồng đại lý với một hoặc nhiều bên giao đại lý, trừ trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ quy định của pháp luật đó.
 • Yêu cầu bên giao đại lý giao hàng hoặc tiền theo hợp đồng đại lý; nhận lại tài sản dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;
 • Yêu cầu bên giao đại lý hướng dẫn, cung cấp thông tin và các điều kiện khác có liên quan để thực hiện hợp đồng đại lý;
 • Quyết định giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng đối với đại lý bao tiêu;
 • Hưởng thù lao, các quyền và lợi ích hợp pháp khác do hoạt động đại lý mang lại.

– Thứ hai, nghĩa vụ của bên đại lý được quy định tại Điều 175 LTM 2005, theo đó trừ trường hợp giữa các bên có thoả thuận khác, bên đại lý có các nghĩa vụ sau:

 • Mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định;
 • Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao nhận tiền, hàng với bên giao đại lý;
 • Thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật;
 • Thanh toán cho bên giao đại lý tiền bán hàng đối với đại lý bán; giao hàng mua đối với đại lý mua; tiền cung ứng dịch vụ đối với đại lý cung ứng dịch vụ;
 • Bảo quản hàng hoá sau khi nhận đối với đại lý bán hoặc trước khi giao đối với đại lý mua; liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ trong trường hợp có lỗi do mình gây ra;
 • Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý và báo cáo tình hình hoạt động đại lý với bên giao đại lý;
 • Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ quy định của pháp luật đó.

Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm Luật sư để giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng đại lý, hãy liên hệ với đội ngũ luật sư tư vấn chuyên nghiệp của Công ty Luật Phong Gia để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời theo thông tin sau đây:

Công Ty Luật TNHH MTV Phong Gia

 • Địa chỉ: Tầng 1, Số 24, Đường số 37, Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 0975 030 248 hoặc 028 6272 6666
 • Website: phonggiagroup.com phonggialawfirm.com ilep.com.vn
 • Email: phonggiagroup@gmail.com
 • Fanpage: Công Ty Luật & Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Phong Gia