Luật Phong Gia

办里司法记录卡01的服务

司法记录卡01是用于为了服务关于人事管理工作,商业登记活动,成立,管理企业,合作社的一种司法记录卡01,和特别,外国人想在越南申请工作许可证必须有司法记录卡01。

虽然办司法记录卡 01的手续不太艰难,复杂但是准备文件和到机关有权直接办手续花费很多时间。为了给贵客户最方便的,我们提出办里司法记录卡01的服务。

1. 执行程序

– 在司法厅交文件

  • 越南公民在人们常驻的司法厅提交文件;没有常驻的境况在人们暂住的司法厅提交文件;居住在外国的境况,出口前,在居住的司法厅交文件。
  • 外国人在越南居住会在居住的司法厅交文件。

– 在交文件的地点收结果。

2. 文件成分

  • 根据规定形式要求签发司法记录卡的声明(第03/2013/TT-LLTP号,第04/2013/TT-LLTP号)。
  • 要做司法记录卡的人的身份证或公民证或护照的照片。
  • 给别人授权办手续要求签发司法记录卡01的景况要有授权的文本(被授权的人是授权人的爸爸,妈妈,老婆,老公,孩子,不必有授权的文本)。

3. 司法记录卡 01的费

想要申请司法记录01的个人必须支付法律规定的费用。

  • 提供司法记录信息的费:200.000盾/次/人。
  • 提供大学生,为革命立功的人,烈士亲属(包括:父亲,母亲,老婆/老公,有功抚育烈士的人)的司法记录信息的费:100.000盾/次/人。
  • 免费提供司法记录信息的费包括:根据儿童保护,照顾和教育法规定的儿童;根据高年人法规定的高年人;根据残疾人法规定的残疾人。。。

4. 丰家的办里司法记录卡01的服务

满足贵客户的要求,我们公司向贵客户提供司法记录卡01的服务。

– 为了执行手续,我们需要贵客户提出以下文件的扫描版:

  • 护照
  • 父母,老婆/老公的名字(若有)

– 执行时间: 07 – 09 工作日。

– 服务费将取决于您的申请状态和您的请求。

以上就是我公司办理司法记录卡01的流程。 如果您对办理司法记录卡01的制作程序有任何疑问,请根据以下信息联系我们的律师团队,以获得支持和最快的建议。

CÔNG TY LUẬT PHONG GIA – 丰家法律公司

Địa chỉ: Số 24, đường số 37, Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0975 030 248     

Email: phonggiagroup@gmail.com

Website: https://phonggialawfirm.com