THỦ TỤC NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

THỦ TỤC NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, vì nhiều lý do mà nhà đầu tư đi đến quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư. Vậy, thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư được thực hiện như thế […]

ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án đầu tư. Hiện tại, có rất nhiều nhà đầu tư vẫn chưa nắm rõ quy định […]